Arama Yap

Site ve Mobil Uygulama Kullanım Koşulları

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcılık/site kullanım Site Kullanım Koşulları (“Site Kullanım Koşulları””) ile Kullanıcı’nın (“Kullanıcı”) Ahmet Selim Okuyan’a ait mobil uygulama ve websitesi ("Kur'an Okuyan") üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları düzenlenmektedir. Kullanıcı, Kur’an Okuyan websitesi ve mobil uygulamasını kullanmak amacıyla; işbu Site Kullanım Koşulları şartlarına uymayı tek tarafları olarak kabul eder.

2. TANIMLAR

2.1. Gizlilik Politikası: Kullanıcılar'ın Uygulama veya Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Kur’an Okuyan tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Kur’an Okuyan’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen, Uygulama ve Websitesi üzerinden (kuranokuyan.com) erişilebilecek olan metni ifade eder. 

2.2. Uygulama: Kur’an Okuyan isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ile bu uygulama kapsamında sanal ortamda verilen hizmetleri kapsamaktadır.

2.3. Websitesi: Mülkiyeti Kur’an Okuyan’a ait olan ve Kur’an Okuyan’ın işbu Site Kullanım Koşulları ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu kuranokuyan.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.

2.4. Kullanıcı: Kur’an Okuyan tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olup Uygulama ve Websitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden işbu Site Kullanım Koşulları’nda belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. 

2.5. Hizmet: Kullanıcılar'ın işbu Site Kullanım Koşulları çerçevesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Kur’an Okuyan tarafından sunulan faaliyetleri ifade eder.

2.6. İleti(ler): Kur’an Okuyan’ın, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcı’ların websitesi ve mobil uygulamaya Kullanıcı olurken Kur’an Okuyan ve iş ortakları tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.7. Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı'nın, Uygulama ve Websitesi'nde yer alan Hizmetler'den yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, gerekli işlemleri yapabildiği, e-posta adresi, adı, soyadı, cep telefonu ve parolası, ilgili Kullanıcı tarafından belirlenerek erişilebilen Kullanıcı'ya özel sayfaları ifade eder.

 

3. SITE KULLANIM KOŞULLARINİN KONUSU

3.1. Kur’an Okuyan işbu Site Kullanım Koşulları kapsamında Kullanıcı’larına Kuran meal ve tefsir çalışmaları hizmeti vermektedir.
3.2. Kur’an Okuyan, Kur’an Okuyan tarafından sunulan, Kullanıcı’larına Kuran meal ve tefsir hizmeti veren web tabanlı ve mobil bir uygulamadır.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesinde talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde doldurarak ve Uygulama ve Websitesi'nde bulunan işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Politikası’nı onaylayarak Kullanıcı statüsü edinir. Söz konusu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları’nı doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Kullanıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Kullanıcı, Kullanıcı statüsünü iptal ederek her zaman sonlandırabilir.

4.2. Kullanıcı, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Websitesi içinde sunulan kullanım ve hizmetlere, Kullanıcı’lığa ilişkin hükümleri bir bütün olarak kabul etmiş olmaktadır. 

4.3. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve genel ahlaka uygun hareket edeceğini, işbu Site Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. Kullanıcı'nın Uygulama ve Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

4.4. Kur’an Okuyan, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.5. Kullanıcı'nın Kullanıcı Hesabı’na erişmek ve Uygulama veya Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu e-posta veya telefon ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kur’an Okuyan’ın, Kullanıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Kullanıcı, kendisine ait e-posta veya telefon ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6. Kullanıcı, Uygulama veya Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 
a) Uygulama veya Websitesi'nde başka bir kişi adına veri tabanı yaratmak ve kayıt yapmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek;

b) Uygulama veya Websitesi'nin bütününü veya bir bölümünü bozmak, değiştirmek veya ters mühendislik yapmak, internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak, aktarmak, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, kaynak koduna dönüştürmek, parçalarına ayırmak, ticari bir amaçla kullanmak;

c) Yanlış bilgiler kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Kullanıcılik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanıcı Site Kullanım Koşulları'na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; 
d) Uygulama veya Websitesi’nin amacı dışında ve manipüle edecek şekilde kullanılması;

e) Uygulama veya Websitesi'ne, Uygulama veya Websitesi'nin veri tabanına, Uygulama veya Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknolojinin veya bir virüsün yayılması;

f) Kullanıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması; 
g) Uygulama veya Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Kur’an Okuyan’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama veya Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama veya Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

 

Kullanıcı, yukarıda sayılan haller başta olmak üzere her türlü ihlalden doğan tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 4.7. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’nde yaptığı işlemleri Uygulama ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca Kullanıcı Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.8. Uygulama veya Websitesi'nin ya da Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin, işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun kullanılmaması hukuka aykırı olup; Kur’an Okuyan’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. Kullanıcı, şifresinin başka kişilerce ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Kur’an Okuyan’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
4.10. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’nden erişilebilecek üçüncü şahısların internet sitelerine ve yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda Kullanıcı, Kur’an Okuyan’ın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bütün zararları tazmin eder.

4.11. Kullanıcı’nın ölümü durumunda Kullanıcı’nın hakları mirasçılara geçer. Kullanıcı’nın mirasçıları, Kullanıcınin ölümü ile Kur’an Okuyan’ı bildirimde bulunarak Kullanıcı’nın hesabının kapatılmasını da talep edebilirler.

4.12. Kur’an Okuyan, Uygulamada sunulan ürün ve Hizmetler'i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Kullanıcı'nın Uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kur’an Okuyan, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

4.13. Kur’an Okuyan, Uygulama veya Websitesi’nin kullanılması sırasında Kullanıcı’lara bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı mesajlar gönderebilir. 

4.14. Kur’an Okuyan, Uygulama veya Websitesi’nin kullanılması sırasında Kullanıcı’lara bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı İletiler gönderebilir. 

4.15. Uygulama ve Websitesi içerisinde Kur’an Okuyan tarafından reklam için veya başka sebeplerle linkler ve link bağlantılı görsellere veya işbu Site Kullanım Koşulları amaçları kapsamında üçüncü kişilerle bağlantı sağlayıcı bilgilere yer verilebilir. Bu linkler ve bağlantılarla bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kur’an Okuyan’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.16. Kur’an Okuyan, Uygulama üzerinde Kullanıcı’ların işbu Site Kullanım Koşulları içerisinde düzenlenen hizmetleri ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir, Uygulama’da güncelleştirme yapabilir. Kur’an Okuyan Uygulamada güncelleme yaptığı durumlarda, Kullanıcı’ların uygulamayı kullanmaya devam etmesini, güncelleştirmeyi yüklemeleri şartına bağlı kılabilir.

4.17. Reşit olmayan kişiler için ebeveynleri tarafından veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişiler kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcı olmanın sağladığı haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Kur’an Okuyan’ın sorumluğunda değildir.

4.18. Kur’an Okuyan, bu Site Kullanım Koşulları kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Kur’an Okuyan, bu Site Kullanım Koşulları konusu hizmetlerin Kullanıcı’ya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmî kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Kur’an Okuyan'ın sorumluluğu doğmayacaktır.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kur’an Okuyan markası ve logosu, Kur’an Okuyan Uygulaması ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, lisansı alan adı ve bunlara ilişkin olarak Kur’an Okuyan tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, görsel ve işitsel unsurlar, elektronik materyallerin telif hakkı ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Kur’an Okuyan’a aittir. Kullanıcı, Kur’an Okuyan’ın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Kur’an Okuyan’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Kur’an Okuyan Uygulaması veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Kur’an Okuyan’ın izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya Kur’an Okuyan’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Kur’an Okuyan’ın ve/veya hakları ihlal edilen söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Kur’an Okuyan, Kullanıcı'nın Uygulama ve Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Uygulama veya Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Kur’an Okuyan, bu kapsamda Kullanıcı'nın sağladığı kişisel verileri Uygulama ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Kullanıcılik Site Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve iletisim@kuranokuyan.com adresine elektronik posta göndererek kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin iletişim kurabilirsiniz.

6.2. Kullanıcı tarafından Uygulama ve Websitesi'ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama ve Websitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Kur’an Okuyan ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

 6.3. Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Kur’an Okuyan tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kur’an Okuyan söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 ve GDPR uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, Kur’an Okuyan’ın iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir.

 

8. FESİH

8.1. İşbu Site Kullanım Koşulları, Kur’an Okuyan Uygulaması veya Websitesi'nin yahut Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Kur’an Okuyan’ın ilgili tarafından her zaman herhangi bir sebep gösterilmeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere e-posta veya telefon vasıtasıyla yapılacak bildirim ile feshedilebilir. Kur’an Okuyan, Kullanıcı’ya hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın Kullanıcılık statüsünü sonlandırabilir. Uygulamayı kullanacak Kullanıcı’ları belirlemek veya Kullanıcı olmuş Kullanıcı’ların statüsünün devam etmesi Kur’an Okuyan’ın takdir hakkı kapsamındadır. Kullanıcı, Kur’an Okuyan’ın bu hakkını ve bu hakkın kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu Site Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı, Kullanıcılık statüsünü sona erdirmesi durumunda Kur’an Okuyan’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Site Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt eder. 

 

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları doğan uyuşmazlıklar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde münhasır İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Site Kullanım Koşulları Değişiklikleri

Kur’an Okuyan, işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları’nı, Uygulama ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın Uygulama veya Websitesi'nde ilan ederek her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. İşbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, Uygulama veya Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.2. Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Kur’an Okuyan’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Kur’an Okuyan’ın işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları'ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Kur’an Okuyan ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez. 
10.3. Bildirim 
Kur’an Okuyan, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Kullanıcı Site Kullanım Koşulları'nın Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Kullanıcı Site Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addolunması, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.

10.5. Kullanıcı Site Kullanım Koşulları'nın Devri

Kullanıcı, Kur’an Okuyan’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Site Kullanım Koşulları haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Feragat 
Taraflar'dan birinin Site Kullanım Koşulları'nda kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 

 

12.YÜRÜRLÜK

 

Kullanıcı’nın, siteye veya mobil uygulamaya kayıt yapması, işbu Site Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Site Kullanım Koşulları, Kullanıcı’nın üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır. Site Kullanım Koşulları, Kullanıcı statüsü süresinin hitamı, Kullanıcı’nın statüsünü iptal etmesi veya Kur’an Okuyan tarafından Kullanıcılık statüsünün iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

12 (oniki) maddeden ibaret bu Site Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.